Živnostenská oprávnění:

– Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.

– Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel.

– Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

– Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.


Oprávnění a osvědčení:

Osvědčení revizního technika zdvihacích zařízení.

Osvědčení klimatizace.

Osvědčení vyhlášky 50.

Oprávnění montáže a opravy elektrických zařízení.